Vizyonumuz

VİZYONUMUZ

Şirketimizin kadrosunu genişleterek yurtdışına açılmak ve farklı firmalar için daha kapsamlı çalışmalarla dünya teknolojisinde söz sahibi olmak.

MİSYONUMUZ

Müşterilerimizin hayallerini teknolojiyle birleştirerek gerçekleştirmek ve onları yansıtan tasarımlarla en üst seviyeye taşımak.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Müşterilerin taleplerinin yerine getirilmesinde titiz davranmak

Belirtilmiş süre içerisinde istenilen hizmeti sunmak

Çalışma sürecinde müşterilerle iletişimde kalarak aynı kanalda geri bildirimler vermek

Hizmetin güncel tutulmasını sağlamak ve beklentileri eksiksiz yerine getirmek

Müşteri memnuniyeti prensibiyle hareket etmek

Karşılıklı güven ilişkisi içerinde hizmetin devamlılığını sağlamak

Ekibimizin bilgi teknolojileriyle kaynaşık bir ortam içerisinde bulunmasına özen göstermek

Daima yenilik ve daima gelişim ilkesine uygun olarak ekibimizin kendilerini geliştirmeleri ve güncellemeleri için tüm imkanları sunmak

Problem durumlarıyla baş edebilme becerilerine sahip olmak

Önlemsel çalışmak ve hizmeti sekteye uğratmamak

Pozitif enerji yayan bireylerle, anlaşan, paylaşan, katılımcı ve mutlu bir ekip ortamı oluşturmak

ELESKA yönetimi olarak bu politika tüm çalışanlara iletilmekte ve tüm çalışanlar tarafından anlaşılması sağlanmaktadır. Bu politika hedefler için bir çerçeve oluşturmakta ve sürekli gözden geçirilmektedir.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Web hizmetleri ve yazılım teknolojileri geliştirirken ve sunarken; Çevre kirliliği konusunda tüm ekibimizle bilinçlilik oluşturmak

Önlemsel davranışlarda bulunmaya özen göstermek

Doğal hayata ve canlılara saygı duymak

Doğal yaşamın dengesini korumaya katkı sağlamak

Çevreye aykırı her türlü eylemden sakınmak

Doğal kaynak kullanımını minimum seviyeye indirgemek

Çevre ile olumlu bağlılık oluşturarak pozitif ilişkiler yürütmek

Doğal yaşama karşı herkesin sorumluluk taşıdığını unutmamak

Enerji tüketimini en aza indirgemek

Çevre ve enerji mevzuatının gerekliliklerini yerine getirmek

ELESKA çevre yönetim sistemi biriminin ana politikasıdır. ELESKA yönetimi olarak bu politika tüm çalışanlara iletilmekte ve tüm çalışanlar tarafından anlaşılması sağlanmaktadır. Bu politika hedefler için bir çerçeve oluşturmakta ve sürekli gözden geçirilmektedir.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Hedefler ve prensipler doğrultusunda bilgi güvenliğine birinci derecede önem vermek

Hizmetler için alınan tüm bilgilerin güvenirliliğini, gizliliğini ve bütünlüğünü korumada hassasiyet göstermek

Bilgi güvenliği risklerini en aza indirmek için önlemsel davranmak

Bilgi güvenliği politikalarını güncel tutmak ve daima bu konuda çalışmalar yapmak

İç ve dış tehditlere karşı sistemimizin ve yönetimin bilgi havuzunun korunmasında önlemler almak

Çalışanların ve diğer dış unsurların bu politikaya ve bunun uygulanmasındaki prosedür ve talimatlara uymasını sağlamak

Çalışanlar ve diğer dış unsurların bu politikaya uymaması durumunda gerekli yaptırımları uygulamak

Tüm ekibi, bu politika hakkında geniş bilgi sahibi olması ve hassas davranması adına eğitimlerle desteklemek

ELESKA yönetimi bilgi güvenliği ana politikasıdır. ELESKA yönetimi olarak bu politika tüm çalışanlara iletilmekte ve tüm çalışanlar tarafından anlaşılması sağlanmaktadır. Bu politika hedefler için bir çerçeve oluşturmakta ve sürekli gözden geçirilmektedir.

GÜVENLİ YAZILIM GELİŞTİRME POLİTİKAMIZ

Yazılım hizmetinin her aşamasını güvenlik kontrolünden geçirmek

Yazılım hizmetlerinin tüm iş sürecinde bu kapsamda önlemsel çalışmalar gerçekleştirmek

Verilerin korunmasını ilk hedef haline getirmek

Kayıtlı bilgilerin yetki dışı erişimini kapalı halde tutmak

Hizmet kapsamında kayıtlı her türlü kişisel veri için Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile ilgili mevzuata uyum sağlamak

Belirli periyotlarla verileri aktarmak ve yedeklemek

Erişime açılan her kaynak kimlik denetimine tabi tutmak

Sunucu tarafından sürekli olarak yetki için kimlik doğrulaması yaptırmak

Kaynaklara erişimde tüm denemeleri kayıt altına almak

Uygulama ve kullanıcı arasında iletişim güvenliğinin sağlanması için HTTPS protokolünü kullanmak

Sistem içerisindeki her türlü girdi ve çıktı için kodlama kontrolleri ve denetimden geçirmek

Çalışanların ve diğer dış unsurların bu politikaya ve bunun uygulanmasındaki prosedür ve talimatlara uymasını sağlamak

Çalışanlar ve diğer dış unsurların bu politikaya uymaması durumunda gerekli yaptırımları uygulamak

Tüm ekibi, bu politika hakkında geniş bilgi sahibi olması ve hassas davranması adına eğitimlerle desteklemek

ELESKA yönetimi yazılım güvenliği ana politikasıdır. ELESKA yönetimi olarak bu politika tüm çalışanlara iletilmekte ve tüm çalışanlar tarafından anlaşılması sağlanmaktadır. Bu politika hedefler için bir çerçeve oluşturmakta ve sürekli gözden geçirilmektedir.

eleska wp